Akshay Kumar, Manushi Chhillar start 'Prithviraj' with puja ceremony

Akshay Kumar, Manushi Chhillar start 'Prithviraj' with puja ceremony

Akshay Kumar, Manushi Chhillar start 'Prithviraj' with puja ceremony
Akshay Kumar, Manushi Chhillar start 'Prithviraj' with puja ceremony